Výstavy

Největších úspěchů na výstavách dosáhly v historii Šípkové zahrady Centa a po letech Gachona, které se mohly či mohou honosit stabilním hodnocením Výborná a jejich působení na výstavách oprávněně můžeme hodnotit jako úspěšné.

Náš přístup k výstavám je podobný jako u našich pejsků a proto je považujeme spíše za společenskou událost. Zakládáme si na skutečnosti, že naše výstavovatelské ambice nikdy nesmí předčít náš cíl, tedy být s přáteli pejskaři a pejskům dopřát setkání s kamarády. Navštěvujeme tedy téměř výhradně výstavy klubové.